За нас

Компанията САЛТУС ЕООД поставя основите на  търговската марка Eco Beach Solutions през 2014 година с една основна цел: 

Създаване на устойчива услуга за почистване и подръжка на плажните ивици в Република България. 

В годините портфолиото на компанията се увеличава с различни продукти и услуги насочени към курортните зони и туристическите обекти. Всички те помагат за трайното повишаване на качеството на предлаганата туристическа услуга и екологичното развитие на природните дадености в туристичеките райони. Всички наши продукти са произведени от фабрики с доказана международна търговска репутация и дългогодишен опит.

 

Висококачествени технологии за почистване и поддръжка на красиви и екологични плажни ивици, съобразени с локалните природни ресурси и най-високите международни екологични стандарти.


Устойчиви продукти, създадени да издържат на специфичните климатични условия в крайбрежните райони.

Грижа за правилната експлоатация на масово посещаваните плажни и крайбрежни зони, с цел запазване на екологичното равновесие и биоразнообразие в тях.


Координирано взаимодействие с институциите и концесионерите при разработване на плажните и курортните зони с цел постигане на устойчиво развитие при тяхната експлоатацията.